Ogólne Warunki Dostaw i Świadczenia Usług SCHAEFER GmbH

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy obowiązują wyłącznie w sprzedaży i dostawie towarów, wyposażenia i części zamiennych przez firmę SCHAEFER GmbH z siedzibą w Sigmaringen, zwaną dalej „SCHAEFER“. Sprzeczne i/lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe kupców nie mają zastosowania w SCHAEFER. To samo obowiązuje w przypadku, gdy SCHAEFER nie sprzeciwi się jednoznacznie takim warunkom lub gdy w pełni zastosuje ich zobowiązania wynikające z umowy. W piśmie, które stanowi część niniejszych warunków, zamieszczone są wszystkie warunki umowy. Niniejsze warunki obowiązują także dla wszystkich przyszłych transakcji z kupcami. 

General Terms and Conditions of Purchase of SCHAEFER GmbH