Download

Ważna wskazówka dla aktualizacji: aby zagwarantować bezbłędną instalację oprogramowania TFT-Konfigurator, prosimy przed aktualizacją nowej wersji o odinstalowanie poprzedniej wersji oprogramowania. 

 TFT-Configurator (65 MB)
Oprogramowanie dla monitorów Typ TFT 480 / TFT 640 / TFT 800

 Driver for Windows XP and Win7 (32 and 64 Bit) (5,2 MB)

Do uruchomienia konfiguratorów TFT potrzebny jest MS .NET Framework 2.0 Redistributable (x86).

Do danych w formacie zip potrzebny jest Windows XP lub program rozpakowujący, np. WinZIP.

Do przeglądania plików w formacie pdf potrzebny jest Adobe Reader.