Zorientowanie na klienta od A do Z

Istnieje ponad 100 różnych definicji tego określenia. Cztery z nich są dla nas najważniejsze: opieka, oparcie, pomoc i wsparcie.

Szerokie zorientowanie na klienta, które rozumiemy dosłownie. Dla nas żadna droga nie jest za długa. Przed zakupem, w fazie doradzania, jak również podczas pracy nad zleceniem, dostawą i czy w późniejszym serwisie, także w terenie. Ta identyfikacja z naszymi klientami wymaga kompetentnych osób kontaktowych. Fachowej wiedzy o produktach i doświadczenia na rynkach. Technicznego know-how od pierwszego pomysłu do optymalnego rozwiązania. Umiejętności słuchania, rozpoznawania życzeń, innowacyjnego myślenia oraz uwzględniania całości projektów. Te umiejętności cechują naszych pracowników. 

Ta identyfikacja z naszymi klientami wymaga kompetentnych osób kontaktowych. Fachowej wiedzy o produktach i doświadczenia na rynkach. Technicznego know-how od pierwszego pomysłu do optymalnego rozwiązania. Umiejętności słuchania, rozpoznawania życzeń, innowacyjnego myślenia oraz uwzględniania całości projektów. Te umiejętności cechują naszych pracowników.